Звіт про оцінку корупційних ризиків

Голова Арцизької районної    

                                                                           державної адміністрації

                                                                                              С.А. Парпуланський

 

 

 

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків

 

Відповідно до розпорядження голови Арцизької районної державної адміністрації від 18.04.2018 р. № 225/А-2018 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків та затвердження її Положення у районній державній адміністрації» в Арцизькій районній державній адміністрації проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та її структурних підрозділах.

Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась комісією з оцінки корупційних ризиків, шляхом вивчення та аналізу положень про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, посадових інструкцій працівників даних підрозділів, інших нормативно-правових актів.

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов`язаного з корупцією.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації встановлені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізації умов виникнення корупційних ризиків.

Виявлені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення викладені у таблицях (додатки 1-8).

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                     О.П. Гранич

 

 

Додаток 1

 

 

 

РОБОЧИЙ ПЛАН

оцінки корупційних ризиків в райдержадміністрації

 

 

№ об`єкта

Об’єкти оцінки корупційних ризиків 

Джерела інформації для проведення оцінки

корупційних ризиків

Методи та способи оцінки

корупційних ризиків 

1.

Керівництво та апарат райдержадміністрації

Голова районної державної адміністрації

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

Відділ управління персоналом

Відділ діловодства та контролю

Відділ фінансового забезпечення

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Головний спеціаліст з питань організаційної роботи

Провідний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Вивчення положення про відділи, посадові інструкції державних службовців, Положення про конкурсну комісію

Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів

2.

Структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права райдержадміністрації

Управління  соціального захисту населення

Фінансове управління райдержадміністрації

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Положення про управління, відділи, служби, посадові інструкції працівників відділу, організаційна структура, штатний розпис, законодавство, яким користуються працівники при виконанні службових повноважень

Вивчення та аналіз документів наданої інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, узагальнення результатів

 

Cтруктурні підрозділи без статусу юридичної

особи публічного права райдержадміністрації

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Арцизької районної державної адміністрації

Відділ економічного розвитку і торгівлі

Відділ надання адміністративних послуг Арцизької районної державної адміністрації

Архівний відділ Арцизької районної державної адміністрації

Сектор взаємодії з громадськістю

Сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

 

Положення про управління, відділи, служби, посадові інструкції працівників відділу, організаційна структура, штатний розпис, законодавство, яким користуються працівники при виконанні службових повноважень

Вивчення та аналіз документів наданої інформації, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, узагальнення результатів

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Ідентифіковані корупційні ризики

 

з/п

Проаналізовані

функції, завдання

органу влади

Ідентифікований

корупційний ризик

Існуючі заходи

контролю

Опис корупційного ризику

Внутрішні ризики

 

Ризик 1

Управління персоналом, добір кадрів

 

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняття на державну службу близьких їм осіб

Законодавством

регламентовано

процес конкурсного

відбору

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, відсутність у складі комісії незалежних представників  

Ризик 2

Управління персоналом, добір кадрів

 

Відсутність процедури розкриття  інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

 

Законодавством

регламентовано

процес конкурсного

відбору

 

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення 

Ризик 3

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції, впровадження ефективної системи внесення повідомлень про корупцію

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів.

Неврегульована процедура взаємовідносин уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з особою, яка повідомляє про корупцію

Заборона розголошувати інформацію про викривачів встановлена законодавством

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

 

Корупційні ризики у інформаційній сфері

Ризик 4

Робота із службовою та конфіденційною інформацією

Розголошення конфіденційної інформації, наявність великого кола осіб, які мають доступ до службової інформації

Заборона розголошувати службову інформацію встановлена законодавством

Розголошення службової інформації, що стала відома державним службовцям під час виконання ними своїх повноважень

 

Корупційні ризики, виникають у сфері надання адміністративних послу

Ризик 5

Надання адміністративних послуг

Труднощі під час надання адміністративних послуг

Наявність нормативно-правової бази, якою користуються спеціалісти самостійних структурних підрозділів

Відсутність повного переліку документів, що потрібні для отримання певної послуги

Ризик 6

Надання адміністративних послуг

Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, до компетенції якої входить

їх надання

Встановлений контроль терміну виконання.

Наявність нормативно-правової бази, якою користуються спеціалісти.

Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, до компетенції якої входить їх надання, з метою прискорення

вирішення власних потреб

 

Корупційні ризики, які виникають у сфері використання природних ресурсів та підготовки надання дозволів на користування землею та надрами 

Ризик 7

Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища

Недосконалість законодавства в частині надання дозволів на користування надрами та відповідальності за самовільне надрокористування

Порядок визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Недосконалість законодавства створює формальні відмови при розгляді пакету документів поданого на отримання спеціального дозволу на користування надрами

Ризик 8

Розпорядження в межах компетенції земельними ділянками державної форми власності

Недосконалість та колізії у земельному законодавстві створюють умови для застосування таких норм на власну користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів, чи на користь третіх осіб.

Встановлений контроль терміну виконання

Можливість хабарництва та зловживання при розгляді документів для підготовки земельних розпоряджень з питань поновлення договорів оренди земельних ділянок у той час з розташованими на ній водним об’єктами

 

Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель

Ризик 9

Здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

При здійсненні процедури закупівель товарів, робіт і послуг на незначні суми відсутній порядок вибору контрагента.

 

Існують аудиторські перевірки, збір інформації контролюючими органами про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, моніторинг здійснених виплат згідно з договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

Закупівлі товарів, робіт та послуг  проводяться через електронну систему державних закупівель ProZorro

Вимога занадто великого за обсягом переліку документів, при здійсненні процедури закупівель, вимагає витрачення учасником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони учасників, що може породжувати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки тендерних пропозицій та документів 

Ризик 10

Здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт)

Закупівлі товарів, робіт та послуг  проводяться через електронну систему державних закупівель ProZorro, аудиторські перевірки

Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт)

Ризик 11

Фінансовий контроль

Неможливість в окремих випадках (по технічним причинам) своєчасного подання декларацій

Відсутність контролю за якістю надання послуги подання електронної декларації

Загроза подання (несвоєчасного подання електронних декларацій) суб’єктами декларування

 

 

 

 

Додаток 3

Результати оцінки

ймовірності виникнення корупційних ризиків

 

Ідентифіковані

ризики

Ймовірність

Низька

Середня

Висока

Ризик 1

 

 

3

Ризик 2

 

 

3

Ризик 3

 

 

3

Ризик 4

 

2

 

Ризик 5

 

2

 

Ризик 6

 

 

3

Ризик 7

 

 

3

Ризик 8

 

 

3

Ризик 9

 

 

3

Ризик 10

 

 

3

Ризик 11

 

 

3

 

Додаток 4

Результати оцінки

наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

 

Ідентифіковані ризики

Наслідки

Низький

Середній

Високий

Ризик 1

 

2

 

Ризик 2

 

2

 

Ризик 3

 

2

 

Ризик 4

 

2

 

Ризик 5

 

2

 

Ризик 6

 

 

3

Ризик 7

 

2

 

Ризик 8

 

 

3

Ризик 9

 

2

 

Ризик 10

 

 

3

Ризик 11

 

 

3

 

 

Додаток 5

 

 

 

Результати оцінки

корупційних ризиків за кількісним рівнем

 

Ідентифіковані ризики

Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

(бали)

Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

(бали)

Пріоритетність корупційних ризиків

Оцінка

Ризик 1

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 2

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 3

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 4

2

2

4 (2х2)

середня

Ризик 5

2

2

4 (2х2)

середня

Ризик 6

3

3

9 (3х3)

висока

Ризик 7

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 8

3

3

9 (3х3)

висока

Ризик 9

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 10

3

3

9 (3х3)

висока

Ризик 11

3

3

9 (3х3)

висока

 

Додаток 6

 

 

Пріоритетність корупційних ризиків

 

Наслідок

Ймовірність

Низька

Середня

Висока

Високий

 

 

9 (3х3)

9 (3х3)

9 (3х3)

 

Середній

 

4 (2х2)

4 (2х2)

6 (3х2)

6 (3х2)

6 (3х2)

6 (3х2)

6 (3х2)

Низький

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

Таблиця

оформлення ідентифікованих корупційних ризиків,

чинників корупційних ризиків та можливі наслідки

корупційного правопорушення чи правопорушення

пов’язаного з корупцією

 

Опис корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, відсутність у складі комісії незалежних представників

Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників  

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

Не встановлення обмеження доступу посадових осіб органу влади до інформації про викривачів, не захищеність каналів отримання інформації

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, людські жертви

Розголошення службової інформації, що стала відома державним службовцям під час виконання ними своїх повноважень

Наявність великого кола осіб, які мають доступ до службової інформації

Втрата репутації Арцизької районної державної адміністрації, судові процеси проти Арцизької районної

державної адміністрації

Відсутність повного переліку документів, що потрібні для отримання певної послуги

Недосконалість нормативно-правової бази, якою користуються спеціалісти самостійних структурних підрозділів

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, до компетенції якої входить їх надання, з метою прискорення

вирішення власних потреб

Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою районної державної

адміністрації

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Недосконалість законодавства створює формальні відмови при розгляді пакету документів поданого на отримання спеціального дозволу на користування надрами

Ускладнена процедура оформлення спеціального дозволу на користування надрами

Фінансові втрати, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Можливість хабарництва та зловживання при розгляді документів для підготовки земельних розпоряджень з питань поновлення договорів оренди земельних ділянок у той час з розташованими на ній водним об’єктами

Можливість особистих контактів, неправомірна вигода

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Вимога занадто великого за обсягом переліку документів, при здійсненні процедури закупівель, вимагає витрачення учасником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. При  такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони учасників, що може породжувати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки тендерних пропозицій та документів 

Відсутність чіткого порядку визначення особи, у якої здійснюватиметься закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти без проведення тендерів та електронної системи державних закупівель ProZorro. Можливість надання переваги тим чи іншим контрагентам.

Дані, що містяться у документах, які подаються при здійсненні державних закупівель, важко перевірити наявними ресурсами.

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

 

 

Створення тендерної документації (технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт)

Недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, звільнення з посад фінансові втрати

Загроза подання (несвоєчасного подання електронних декларацій) суб’єктами декларування

Наявність недосконалої системи подання декларацій

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, звільнення з посади

 

 

 

Додаток 8

Таблиця оцінених корупційних ризиків

та заходів щодо їх усунення

 

 

Корупційний

ризик

Пріоритетність корупційного

ризику

Заходи щодо

усунення корупційного

ризику

Особа (особи)

відповідальна (і)  за виконання

заходу

Строк

виконання

заходів щодо усунення

корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняття на державну службу близьких їм осіб

 

висока

Детальне документування рішення конкурсної комісії. Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства

Відділ з управління персоналом апарату РДА, Управління соціального захисту РДА, Фінансове управління РДА, Управління агропромислового розвитку РДА

Протягом року

Не потребує

Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.

Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

висока

Розроблення пам`ятки для членів комісії про відповідальність їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом конкурсної комісії та кандидатом

Відділ з управління персоналом апарату РДА, Управління соціального захисту РДА, Фінансове управління РДА, Управління агропромислового розвитку РДА, провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату РДА

 

 

Протягом року

Не потребує

Члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик.

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

висока

Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади, проведення навчання та інструктаж співробітників про необхідність повідомлення про корупційні вчинки та про забезпечення захисту викривачів

Провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату РДА

Протягом року

Не потребує

Дозволить виявити людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом

Розголошення конфіденційної інформації, наявність великого кола осіб, які мають доступ до службової інформації

середня

Заборона розголошувати службову та конфіденційну інформацію, контроль за наданням доступу до службової інформації та інформації з обмеженим доступом

Відділ діловодства та контролю районної державної адміністрації, сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами РДА

Протягом року

Не потребує

Зменшення випадків витоку службової та конфіденційної інформації та дотримання вимог чинного законодавства України

Труднощі під час надання адміністративних послуг

середня

Наявність нормативно - правової бази, електронних програм та реєстрів

Відділ надання адміністративних послуг

Протягом року

Закупка програмного забезпечення, тощо

Покращення якості надання адміністративних послуг, спрощення процедури надання послуг

Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, до компетенції якої входить їх надання.

висока

Наявність нормативно - правової бази, електронних програм та реєстрів

Відділ надання адміністративних послуг

Протягом року

Не потребує

При відсутності особистого контакту з замовником унеможливлюється отримання неправомірної вигоди посадовою особою.

Недосконалість законодавства в частині надання дозволів на користування надрами та відповідальності за самовільне надрокористування

висока

Спрощення процедури оформлення спеціального дозволу на користування надрами

Управління агропромислового  розвитку РДА

 

Протягом року

Не потребує

Зменшення випадків формальної відмови при розгляді пакету документів поданого на отримання спеціального дозволу на користування надрами

Недосконалість та колізії у земельному законодавстві створюють умови для застосування таких норм на власну користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів, чи на користь третіх осіб, а саме – відсутність визначеного на законодавчому рівні механізму звітування райдержадміністраціями перед облдержадміністрацією за раніше укладені договори оренди земельних ділянок

висока

Унеможливлення особистого контакту між замовником і розробником розпорядження

Управління агропромислового розвитку РДА, відділ надання адміністративних послуг

 

 

Протягом року

Не потребує

При відсутності особистого контакту з замовником унеможливлюється отримання неправомірної вигоди посадовою особою.

При здійсненні процедури закупівель товарів, робіт і послуг на незначні суми відсутній порядок вибору контрагента.

середня

Удосконалення процедури проведення державних закупівель.

Детальне документування процесу ухвалення рішень

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує

Зменшення помилок зі сторони заявників, що сприяє усуненню передумов для нанесення шкоди.

Неможливість в окремих випадках (по технічним причинам) своєчасного подання електронних декларацій

висока

Усунути технічні проблеми в системі

Апарат та усі структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує

Своєчасне подання декларацій

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                                                          О.П. Гранич

 

 

Завідувач сектором з питань цивільного захисту, оборонної,

мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами,

запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації                                                                С.Г. Ангурян