Розпорядження голови РДА про створення комісії

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.04.2018 року                                № 225/А-2018

м. Арциз

 

 

Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків та

затвердження її Положення у районній державній адміністрації

  

Відповідно до ст. ст. 13, 25, 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України «Про запобігання корупції», та на виконання п.1.2. Доручення голови Одеської обласної державної адміністрації від 16 березня 2018 року № Д/01/02-06/3 :

 

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації (далі – Комісія) та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації (додається).

3. Комісії до 20 квітня 2018 року провести оцінку корупційних ризиків у районній державній адміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  

Голова районної

державної адміністрації                                                    С.А. Парпуланський

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

18. 04. 2018 року № 225/А-2018

 

 

Склад

комісії з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації

 

Голова комісії:

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

Члени комісії:

Начальник  відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації

 

Начальник відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації;

 

Головний спеціаліст - юрисконсульт  апарату районної державної адміністрації

Провідний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

 

 

 

_______________________________________

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

18.04. 2018 року № 225/ А-2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з оцінки корупційних ризиків

у районній державній адміністрації

 

  1. Загальні положення

1.1. Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації (далі - Положення) розроблено відповідно до ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади».

1.2. Оцінка корупційних ризиків проводиться у рамках виконання заходів антикорупційної програми або під час її періодичного перегляду.

1.3. Оцінку корупційних ризиків проводить комісія з оцінки корупційних ризиків районної державної адміністрації (далі - Комісія).

1.4. Процес оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації складається з таких основних етапів:

організаційно-підготовчі заходи;

ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

оцінка корупційних ризиків;

складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

 

  1. Порядок визначення складу комісії

2.1.         Голова  районної державної адміністрації визначає своїм розпорядженням призначає голову комісії та її персональний склад, строк проведення оцінки корупційних ризиків, а також затверджує дане положення.

2.2.         До складу комісії включаються представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служби, уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції районної державної адміністрації.

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатись інші працівники районної державної адміністрації, які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків.

  1. Порядок діяльності комісії

3.1.         Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план, який затверджує голова комісії.

У робочому плані відображається інформація про:

об’єкти оцінки корупційних ризиків;

джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

методи та способи оцінки корупційних ризиків;