Інформація

  Неправомірна вигода 

   

   

  Примітка. 1. У статтях 3641, 3652, 3681, 3682, 3683, 3691 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову";

   

  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ — принадлежащие предприятиям и организациям ценности, не являющиеся физическими, вещественными объектами, воплощающими ценность в своей физической сущности, но имеющие стоимостную, денежную оценку благодаря возможности использования и получения от них дохода. (это лицензии, патенты, технологические и технические новшества, программный продукт, проекты, другие объекты интеллектуальной собственности, арендные и другие права, привилегии, товарные знаки, называемые неосязаемыми ценностями).

   

  ПРЕИМУЩЕСТВО - дополнительные выгоды или возможности, которые данный субъект имеет по сравнению с другими.

   

  ЛЬГОТА — скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правилобязанностей, или облегчение условий их выполнения.

   

  УСЛУГА — действие или деятельность совершённое одним лицом (физическим илиюридическим) в интересах другого лица.

   

  - материальные услуги — услуги, обусловленные обслуживанием процесса производства, доведением готовых продуктов до потребителя: транспортировка, заготовка, хранение и др.

  - нематериальные услуги — услуги, не связанные с товаром в его материальной форме. Затраты труда на осуществление нематериальных услуг не учитываются в стоимости товара: здравоохранение, образование, консультационные и банковские услуги и т. д.

   

  Примітка. Неправомірною вигодою вважаються:

  - у значному розмірі - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує 100 НМДГ (1700 грн.);

  - у великому розмірі – на суму, що перевищує 200   НМДГ (3400 грн.);

  - в особливо великому розмірі – на суму, що перевищує                                      500 НМДГ (8500 грн.).

   

  Істотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3651, 3652, 367, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (більш 1700 грн.).

  Тяжкими наслідками у статтях 364 – 367, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян   (більш 4250  грн.).

   

   

  Відповідно до п. 22.5 ст. 22 Закону України від 22.05.2003, № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» розмір неоподаткованого мінімуму (17 грн.) застосовується у випадках, коли норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум.

   

   У частині кваліфікації злочинів або правопорушень норм адміністративного та кримінального законодавства, сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги (у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку).

  Законодавча база

   Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування

   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16