18 липня 2019 року була проведена спільна нарада спостережної комісії Арцизької райдержадміністрації із Арцизьким районним відділом філії Державної установи "Центр пробації" в Одеській області

Виступила: Серман А. – начальник Арцизького районного відділу філії Державної установи "Центр пробації"  в Одеській області, вона повідомила, що виходячи зі змісту завдань пробації, визначених Законом України «Про пробацію», порівняно з функціями, що виконуються сьогодні кримінально-виконавчою інспекцією, на орган пробації покладаються принципово нові завдання, пов’язані з:

• підготовкою досудових доповідей щодо обвинувачених; • проведенням соціально-виховної роботи із засудженими;

• реалізацією пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

• здійсненням заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення.

 

Реалізація майже кожної з перелічених новацій базується вже не на вузькому контролі виконання визначених законом та рішенням суду обов’язків засудженого, а потребує аналізу та оцінки конкретного випадку, вміння персоналу пробації робити висновки та розробляти ефективні заходи впливу на поведінку, спілкуватися з ним та мотивувати до змін, що передбачає знання не лише в області юриспруденції, але й у психології, соціальній роботі, педагогіці.

Для вирішення проблемних питань осіб, які звільнені з місць позбавлення волі, забезпечено участь фахівця управління соціального захисту населення в організації діяльності на засіданнях спостережної комісії.

Територіальним центром надаються соціальні послуги бездомним громадянам та особам звільненим з місць позбавлення волі, а також активізовано вуличну роботу надання соціальних послуг (інформаційних, консультативних).

При Арцизькій центральній районній лікарні створено місце для тимчасової ночівлі та лікуванні осіб звільнених з місць позбавлення волі на 10 осіб.

Проводиться міськсільвиконкомами роз’яснювальна робота щодо застосування норм чинного законодавства, якими регулюються порядок придбання, відчуження, та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, права і обов’язки учасників відносин у сфері житлового права.

 

 

Другим питання розглядалось продовження спільної роботи спостережної комісії та Арцизького районного відділу філії Державної установи "Центр пробації"  в Одеській області  щодо підготовки засуджених до звільнення, зокрема участі у проведенні інформаційно – роз’яснювальної роботи. Після обговорення було прийнято рішення:

1. Начальникам управлінь, відділів районної державної адміністрації, керівникам підрозділів центральних органів виконавчої влади опрацювати даний наказ (Порядок) для належного виконання в межах своїх повноважень, забезпечити якісну підготовку матеріалів та своєчасне їх направлення секретарю спостережної комісії районної державної адміністрації.

 

2. Арцизькому центру зайнятості населення продовжити надання згідно з чинним законодавством додаткових гарантій зайнятості шляхом бронювання необхідної кількості робочих місць на діючих підприємствах, установах та організація району, незалежно від форм власності, з метою першочергового працевлаштування громадян працездатного віку із числа осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Пропагувати серед осіб, звільнених із місць позбавлення волі, та інших незахищених верств населення такі форми активної підтримки зайнятості, як громадські та сезонні роботи.

Крім того, організувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації осіб, звільнених із місць позбавлення волі та інших категорій громадян із числа незахищених верств населення з урахуванням потреб ринку праці з метою їх подальшого працевлаштування.

 

3. Службі у справах дітей райдержадміністрації продовжувати роботу по наданню різноманітної допомоги неповнолітнім,  стосовно яких застосовані заходи виховного характеру у вигляді передачі під нагляд батьків. Посилити профілактичну роботу з неповнолітніми по недопущенню серед них правопорушень.

 

4. Рекомендувати Арцизькому районному відділу філії Державної установи "Центр пробації"  в Одеській області (Серман А.) продовжувати тісну співпрацю із спостережною комісією райдержадміністрації. 

 

 

 

призов до армії 2019 на строкову військову службу

 

 

 

 

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком українців (ст. 65 Конституції та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Військовий обов’язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту своєї держави, забезпечення особовим складом ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Складовою частиною військового обов’язку є строкова служба в армії.

Двічі на рік у всіх областях України проводиться набір на строкову військову службу, в рамках якої в армію забирають тисячі українців.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хто підлягає призову до армії в 2019 році? 

Призовний вік в Україні у 2019 році встановлено на рівні 20-27 років. Таким чином, чоловіки цієї вікової категорії, які визнані придатними до стройової підготовки і не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов’язані пройти службу в рядах Збройних сил України. Нагадаємо, що раніше призову в армію підлягали юнаки віком від 18 років. Разом з тим, незважаючи на підвищення віку призовників-строковиків, молоді люди 18-19 років вправі пройти службу в армії на добровільній основі (за контрактом).

Який термін служби в українській армії?

Згідно ст. 23 ЗУ «Про військовий обов’язок и військову службу» термін служби в армії становить:

 • 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти
 • 12 місяців – для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра

Які терміни проведення призову на строкову службу в 2019 році?

Як і раніше, у 2019 році в Україні буде проведено дві хвилі призовів у армію — весняний та осінній. Терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу визначаються щорічно Указом Президента України. На 2019 рік встановлено такі дати призову:

 • з 1 квітня по 30 червня — весняний призов 2019 року
 • з 1 жовтня по 31 грудня — осінній призов 2019 року

Призовна кампанія може бути продовжена будь-якої миті протягом року лише на підставі Указу Президента (приймати новий закон для цього не потрібно). Крім того, чинне законодавство дозволяє Президенту в будь-який момент оголосити позачергові і додаткові призови строковиків, наприклад, в Нацгвардію (літній призов) або прикордонну службу (зимовий призов).

Зміни військового права стосовно збільшення і зменшення призовного віку, оновлення дат (періодів) початку і кінця призову, а також інші новини строкової служби, щоденно відстежують адвокати Юридичного порталу України. Інформація в статті постійно оновлюється — додайте цю сторінку в закладки. 

 

Що робити, якщо принесли повістку?

Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці. При цьому в Законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.

Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини. Будь-які інші причини не є достатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?

Законодавством України передбачено досить великий перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від армії або взагалі не підлягають військовому призову. Так, відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», потрапити під відстрочку можуть:

 • призовники, у яких є дитина віком до трьох років
 • чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину
 • громадяни, у яких є непрацездатні батьки (одинока мати/батько)
 • студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій
 • призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї (родині)
 • священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі

Згідно ст. 18 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», повне звільнення від служби в армії можуть отримати громадяни України:

 • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби
 • досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу)
 • які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах
 • виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу
 • засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання
 • призовники, чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних

 

Як отримати відстрочку або звільнення від армії за станом здоров’я?

На сьогоднішній день, згідно із законодавством України, існує кілька способів отримати відстрочку або звільнення від армії. Однією з підстав є звільнення (постійне або тимчасове) від строкової військової служби за станом здоров’я. Відстрочка і звільнення від служби оформляються виключно за рішенням РВК, на підставі висновку медичної комісії.

Медогляд призовників проводиться для визначення стану їх здоров’я і ступеня придатності до військової служби. При цьому враховуються характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх розвитку, функціональні порушення, а також фактична працездатність, спеціальність і освіта. Після закінчення медичного огляду виноситься Постанова ВЛК (відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

Як правило, повне звільнення від загальної військової повинності мають молоді люди з явними важкими патологіями, наприклад, відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія тощо. У більшості інших випадків мова йде не про списання призовника через непридатність до служби, а про необхідність у лікуванні, на підставі якого дається тимчасова відстрочка (на півроку або один рік) і потім проводиться повторна медкомісія.

Уникнути служби в армії в Україні у 2019 році можна при наявності таких проблем зі здоров’ям (таблиця):


Актуальний і вичерпний список захворювань, які дають право на звільнення від призову на строкову службу в армію, міститься в «розкладі хвороб» (затверджено Наказом МОУ №402).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яка відповідальність за ухилення від призову в армію?

В Україні передбачено два види відповідальності за порушення законодавства про військову службу — адміністративна і кримінальна. В якості адмін покарання за неявку у військкомат застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

 • штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення
 • штраф 170-255 гривень — за повторне порушення

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років. Слід зазначити, що в більшості випадків покарання за ст. 335 Кримінального кодексу є умовним (але судимість буде

Засідання Координаційної наради з питання проведення призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань

15 березня 2017 року в Арцизькій районній державній адміністрації було проведено засідання Координаційної наради з питання проведення призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань, під керівництвом першого заступника голови районної державної адміністрації Гранича О.П. На нараду були запрошені: прокурор Білгород-Дністровської прокуратури Конюшенко М.В., заступник військового комісара Арцизького районного військового комісаріату Соловенюк А.С., заступник начальника Арцизького відділу поліції ГУНП в Одеській області Петровський Г.Є., лікар - терапевт Руденко С.П., заступник військового комісара Арцизького РВК Доценко О.М., головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації Сілютіна Л.О.

На засіданні було проаналізовано роботу, яка проводилась під час призову "Осінь 2016" та які виникли проблемні питання при виконанні заходів. Виступив перший заступник голови Арцизької райдержадміністрації Гранич О.П. та запропонував здійснювати оповіщення призовників в населених пунктах району сумісно з представниками Арцизького ВП ГУНП в Одеській області.

За результатом обговорення проблемного питання нарада вирішила доручити Арцизькому районному військовому комісару скласти графік роботи по оповіщенню призовників та надати до Арцизького ВП ГУНП в Одеській області для подальшої співпраці та сумісної роботи щодо оповіщення та вручення повісток.