ПРОТОКОЛ №4 засідання громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації

м. Арциз                                                                         23 травня 2019 року
велика  зала                                                                         10.00г.

На зборах присутні: члени громадської ради – Завальнюк Л.В.,  Дерменжи Г.М., Думбрава А.С.,  Станкова М.М., Дойжа О.В. Петров М.І., Степаненко О.А.,  Ладо І.А., Царьова Л.П., Узун С.І.  

Запрошені: Парпуланський С.А. – голова Арцизької РДА, Бахчеван Т.Д – перший заступник голови Арцизької РДА, Дімова С.П. - завідувач сектору взаємодії з громадськістю РДА,  представники ЗМІ.

Відсутні: - Голобородова З.К., Донкоглова Л.Т., Буркут А.С., Шачнева І.М., Турчинович C.В., Сердюк Н.В, Пеліван Є.К., Живора А.В.

Відкрив збори  Ладо І.А. – голова громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації, який запропонувала наступний порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Щодо дії районної програми «Забезпечення населення Арцизького району якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки». 

- Щодо стану каналізаційних очисних споруд повної біологічної очистки які обслуговують населення міста Арциз.

- Щодо внесення змін до Положення про громадську раду при Арцизькій районній державній адміністрації 

1. Слухали:  Дєбеляк Т.І. - в.о. начальника відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та розвитку інфраструктури  щодо забезпечення населення Арцизького району питною водою. Доповідач поінформувала про дію районної програми «Забезпечення населення Арцизького району якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки». Так, на сьогоднішній день в районі функціонує 19 господарсько-питних водопроводів, з яких лише 5 знаходяться у комунальній власності (КП «Джерельце» с. Павлівка, КП «Водограй» с. Долинівка, КП «Кришталь» с. Мирнопілля, КП «Акватік» с.Теплиця та с.Садове), 5 — відомчі. Централізоване водопостачання функціонує в 13 населених пунктах, децентралізоване (де населення користується привізною водою) — в 13 населених пунктах, а в с. Острівне водопровід взагалі відсутній.

Виступили: Ладо І.А, голова громадської ради, який проінформував, що в Арцизькій РДА наразі розглядають пропозиції щодо організації в селах локальних станцій очищення води.

Детальніше про локальні станції очищення води розповіла та відповіла на запитання Дєбєляк Т.Д.

Вирішили: інформацію щодо дії районної програми «Забезпечення населення Арцизького району якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки» взяти до відома.

 «За» -  10   «Проти»  -  0    «Утримались»  -  0

 

2. Щодо стану каналізаційних очисних споруд повної біологічної очистки які обслуговують населення міста Арциз. 

Слухали: Бахчеван Т.Д, першого заступника голови Арцизької РДА, щодо роботи комісії, яка здійснила ретельний огляд каналізаційних очисних споруд.

Так, каналізаційні споруди знаходяться у вкрай незадовільному стані – очисна станція не виконує своїх функцій, всі нечистоти зливаються в річку Когильник, що може призвести до екологічної катастрофи по всьому Арцизького району. Наслідки можуть бути жахливими – не виключені спалахи інфекцій. На даний момент комісія готує пропозиції для невідкладного вирішення проблеми. Після їх узагальнення будуть визначені напрямки подальшої комплексної роботи по відновленню очисних функцій станції.

Виступили: Дойжа О.В., член Громадської ради, яка поцікавилась щодо можливості та раціональності до проведення основного ремонту провести роботи з відкачки нечистот спецмашинами, так як усі стічні води розливаються на полях, поширюються на територіях міста.

На питання відповіла Бахчеван Т.Д, перший заступник голови Арцизької РДА.

Вирішили: Інформацію щодо стану каналізаційних очисних споруд повної біологічної очистки, які обслуговують населення міста Арциз, взяти до відома та підняти ще питання на наступних засіданнях ради.

3.  Щодо внесення змін до Положення про громадську раду при Арцизькій районній державній адміністрації.

Слухали: Дімову С.П., завідувача сектору взаємодії з громадськістю Арцизької райдержадміністрації, яка проінформувала про те, що згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996» необхідно внести зміни до Положення про громадську раду при Арцизькій районні державній адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 07 листопада 2018 року №616 /А-2018.

Виступили: Ладо І.А., голова громадської ради, та запропонував внести зміни до Положення згідно чинного законодавства та клопотати перед райдержадміністрацією про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 листопада 2018 року №616/А-2018.

Голосували:   «За» -  10   «Проти»  -  0    «Утримались»  -  0

Вирішили: внести зміни до Положення про громадську раду при АРцизькій районній державній адміністрації згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року №353 та клопотати перед райдержадміністрацією про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 листопада 2018 року №616/А-2018.

 


Голова
громадської ради                                                                                           І.А.Ладо