ПРОТОКОЛ установчих зборів за участю представників громадського суспільства з утворення Громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації на 2018-2020 роки

ПРОТОКОЛ

установчих зборів за участю представників громадського суспільства з утворення Громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації на 2018-2020 роки

м. Арциз                                                                      14 квітня 2018 року

Велика зала районної ради                                        10:00

На зборах присутні:

Кандидати в члени Громадської ради: Завальнюк Людмила Володимирівна, Узун Степан Іванович, Голобородова Зінаїда Костянтинівна, Пеліван Євген Костянтинович, Дерменжи Григорій Миколайович, Турчинович Сергій Ватславович, Думбрава Алла Сергіївна, Донкоглова Лариса Тимофіївна, Сердюк Надія Вікторівна, Петров Микола Іванович, Шварцман Олена Іванівна, Живора Анатолій Валерійович, Степаненко Олександр Анатолійович, Станкова Марина Миколаївна, Шачнева Ірина Михайлівна, Ладо Ігор Анатолійович, Дойжа Олена Володимирівна, Царьова Людмила Петрівна, Буркут Анастасія Сергіївна.

Ініціативна група: Дімова Світлана Петрівна, Завальнюк Людмила Володимирівна, Думбрава Алла Сергіївна, Степаненко Олександр Анатолійович.

Відкрила збори Дімова С.П. – головний спеціаліст сектору взаємодії з громадськістю райдержадміністрації, член ініціативної групи з організації та проведення установчих зборів по утворенню громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації, яка запропонувала наступний порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про роботу Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства Арцизького району.

Доповідач:  Завальнюк Л.В., голова Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства Арцизького району.

  1. Про обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря установчих зборів з утворення Громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації.

Доповідач:  Завальнюк Л.В., голова Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства Арцизького району.

  1. Про затвердження кількісного складу Громадської ради при Арцизькій райдержадміністрації.

Доповідач: головуючий установчих зборів

  1. Про обрання персонального складу Громадської ради при Арцизькій райдержадміністрації.

Доповідач: головуючий установчих сборів

ХІД ПРОВЕДЕННЯ:

         СЛУХАЛИ:

         Про роботу Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства Арцизького району.

         ВИСТУПИЛИ:

         Завалюнюк Л.В. -  голова Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства Арцизького району, яка ознайомила присутніх з результатами роботи Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства Арцизького району.

         Запитань та зауважень не поступило. Запропоновано прийняти до уваги.

         Голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0.

         ВИРІШИЛИ:

         Інформацію про роботу Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства Арцизького району прийняти до уваги. 

СЛУХАЛИ:

Про обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря установчих зборів з утворення Громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації.

Голова Ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства Арцизького району Завальнюк Л.В. запропонувала обрати робочі органи, а саме: головуючого, секретаря, а також лічильну комісію.

ВИСТУПИЛИ:

Живора А.В., який запропонував обрати у лічильну комісію комісію Завальнюк Л.В., Донкоглову Л.Т. та Ладо І.А. А також з членів комісії обрати головуючого на засіданні Завальнюк Л.В. (до обрання голови громадської ради) та секретаря Донкоглову Л.Т.

Завальнюк Л.В. запропонувала проводити голосування шляхом підняття рук.

Голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

  1. Обрати лічильну комісію у складі: Завальнюк Л.В., Донкоглову Л.Т., Ладо І.А.
  2. Доручити вести засідання до обрання голови громадської ради  Завальнюк Л.В., секретарем обрати Донкоглову Л.Т.
  3. Голосування проводити відкрито шляхом підняття рук.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження кількісного складу Громадської ради при Арцизькій райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий установчих зборів Завальнюк Л.В.  поінформувала про те, що 19 громадських організацій району подали повні пакети документів для участі в установчих зборах та запропонувала затвердити склад Громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації у кількості 19 чоловік.  

Голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити склад Громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації у кількості 19 чоловік.

         СЛУХАЛИ:

Про обрання персонального складу Громадської ради при Арцизькій райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий установчих зборів Завальнюк Л.В ознайомила присутніх зі списком осіб, що внесені як кандидати до складу Громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації.

Ладо І.А. запропонував затвердити кандидатів до складу Громадської ради згідно до списку.

Голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

         Затвердити персональний склад Громадської ради при Арцизькій районній державній адміністрації відповідно до списку.

По завершенні розгляду питань порядку денного головуючий на установчих зборах Завальнюк Л.В закликала присутніх до першого засідання громадської ради при райдержадміністрації, яке орієнтовно відбудеться 18 травня 2018 року, підготувати пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік та Положення про громадську раду.  

Голова установчих зборів                                   Завальнюк Л.В.

Секретар Установчих зборів                               Донкоглова Л.Т