31.07.2015

Здоровий спосіб життя в екологічно чистому середовищі

              Розвиток і популяризація дитячо-юнацького туризму мають важливе зиачення, оскільки він сприяє всебічному розвитку особистості: підвищенню інтелектуального рівня, виробленню здатності сприймати красу навколишнього світу, глибшому вивченню історичної і культурної спадщини країни, формуванню почуттів національної самосвідомості, пошани і терпимості до побуту і звичаїв інших національностей і народів тощо. Важливий туризм і як засіб зняття фізичної втоми, психологічного напруження і стресів. Це одна з найефективніших оздоровчих технологій, яка забезпечує формування здорового способу життя людини і суспільства.

У громадських організаціях туристичного спрямування основну увагу приділяють поширенню серед дітей та підлітків різних видів туристичної діяльності (пішохідний туризм, водний туризм, велосипедний туризм, спортивне орієнтування, історико-географічні гуртки тощо); оздоровленню та відпочинку дітей і молоді (організація туристичних походів, літніх таборів та ін.);

популяризації туризму як форми активного відпочинку (висвітлення у ЗМІ, проведення виставок, круглих столів, випуск рекламної продукції тощо).

Дитячі громадські організації туристичного спрямування діють на республіканському рівні, зокрема Всеукраїнська дитяча громадська організація "Дитячий альпійський рух України.

ВДГО "Дитячий альпійський рух України"

Конституція декларує право всіх громадян України, у т. ч. дітей і молоді, на здоровий спосіб життя в екологічно чистому середовищі. Захист цих прав та інтересів - мета створення організації "Дитячий альпійський рух України" (ДАР), заснованої у 1998 р. (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.02.1999). Оздоровлення дітей і молоді засобами фізичної культури, спорту й туризму - суть її діяльності. Організація здійснює роботу в таких напрямах:

- формування лідерських якостей дітей і молоді, заохочення їх до активної участі у суспільних процесах (проведення конференцій, семінарів, фестивалів), організація навчання лідерів громадських організацій, дитячого самоврядування та волонтерів-наставників;

- підтримка творчих ініціатив; формування світогляду молодого покоління на засадах духовності та загальнолюдських моральних цінностей, розвиток та підтримка діяльності всеукраїнського дитячого журналу "Перша вершина";

- розвиток нових форм виховання дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування, шляхом їх залучення до занять альпійськими видами активного відпочинку, оздоровлення в екологічно чистому середовищі (гори);

- екологічне виховання молодого покоління: виконання санітарно-екологічних робіт (збір та утилізація сміття) на території національних природних парків, у горах, на берегах річок під час проведення оздоровчих та спортивних заходів;

- поглиблення процесу інтеграції української молоді до європейського співтовариства; розвиток міжнародного співробітництва.

ВДГО "Дитячий альпійський рух України" щорічно проводить семінари, навчальні, ігрові та оздоровчі табори. Діяльність організації передбачає реалізацію кількох основних програм:

1. "Перша вершина". Цілорічний навчально-тренувальний процес включає поїздку в гори  Карпати. Після необхідних занять у горах (на базі дитячих альпіністських таборів) учасники здійснюють сходження на свою першу вершину та отримують значок "Юний альпініст"

2. "Від першої вершини - до олімпійських висот". У межах цієї спортивної програми проводять різноманітні спортивні заходи з альпіністських видів спорту ("Саламандра", "Тигри скель"). Учасники виконують нормативи спортивних розрядів, значка "Альпініст України", змагаються за нагороди. Спільно з Федерацією альпінізму здійснюються дитячо-молодіжні експедиції на Кавказ. Учасники сходжень встановлюють на вершинах державний прапор України.

3. Всеукраїнські дитячо-юнацькі ігри "Золотий льодоруб". Спортивний фестиваль (зліт) усіх місцевих осередків ДАР України відбувається під час весняних шкільних канікул у Карпатах. У програмі заходу - конкурси, ігри, спортивні змагання: сходження на вершини, катання на гірських лижах, сноубордах, санчатах, будівництво снігової хижі - іглу, проходження маршруту по мотузяних перилах та у зв'язках, в'язання вузлів та ін.

4. Підготовка волонтерів-наставників ДАР України. Роботу в місцевих осередках ДАР здійснюють на громадських засадах волонтери безоплатно. Для них двічі на рік організовують навчання в горах у формі туристичного походу або альпіністського табору, де вони підвищують рівень спортивної підготовки, здобувають знання, необхідні для роботи з дитячим чи молодіжним колективом. У межах програми проводять науково-практичні, конференції, семінари з питань залучення дітей до занять альпіністськими видами спорту та медико-біологічних основ перебування дітей у горах

5. "Юні альпіністи України - за чисті гори". Це екологічна програма, що має на меті виховання дітей і молоді шляхом залучення їх до відновлення та збереження чистоти гір України. У межах програми проводяться екологічні десанти, рейди, навчання дітей за підготовчою програмою "Юні екологічні патрулі".

6. "Важко в навчанні - легко в горах". Програма роботи місцевих осередків ДАР (секцій та гуртків) складається з тематичних планів і детальних методичних розробок цілорічного навчально-тренувального процесу. Вона передбачає забезпечення наочними матеріалами та спорядженням для занять на скелях, у спортзалі, на місцевості.

Отже, суть діяльності ВДГО "Дитячий альпійський рух України" полягає в оздоровленні дітей і молоді засобами фізичної культури, спорту й туризму, популяризації здорового способу життя, формуванні екологічного світогляду молодого покоління.

На виконання  Указу Президента України від 28.03.2008 № 279/2008  «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку пластового(скаутського ) руху в Україні»  та 100-річчя пластового (скаутського) руху ,  розпорядження голови райдержадміністрації від 06.04.2015 року № 112/А - 2015 «Про підготовку та організацію роботи профільного оздоровчого тренінг-табору для підготовки скаутів серед дітей та молоді Арцизького району» та з метою всебічного розвитку молодої особистості, патріотичного виховання підростаючого покоління, створення сприятливих умов для розвитку пластового (скаутського) руху в Україні, відродження історичних та культурних традицій українського народу, пропаганди здорового способу життя, запрошення  дитячої громадської організації „Дитячий альпійський рух України” діти району прийняли участь у роботі профільного оздоровчого Альпійського  тренінгу-табору  “Пiд Великим Верхом” (для дітей  з функціональними обмеженнями , дітей під опікою, дітей з багатодітних сімей та дітей сімей у СЖО) .Роботу з дітьми підготував та здійснив Арцизький  РЦСССДМ.