24.02.2017

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКТИВНА ТА ІНІЦІАТИВНА МОЛОДЬ АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКТИВНА ТА ІНІЦІАТИВНА МОЛОДЬ АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ»– це громадське об'єднання, яке створене на основі спільності інтересів членів ОРГАНІЗАЦІЇ для реалізації мети та завдань передбачених  Статутом.

Для досягнення мети Громадська організація визначає  напрями діяльності:

 • Сприяння розвитку туристичної та рекреаційної галузі.Сприяння розвитку дитячого та молодіжного руху( скаутинг та інше)

 

 • Сприяння розвитку дитячого та молодіжного руху( скаутинг та інше)
 • Сприяння та участь у розробці і здійсненні державних та міжнародних проектів і програм з вирішення соціально-економічних проблем громад, надання всебічної допомоги її мешканцям.
 • Підвищення правової освіченості дітей ,молоді та громади у цілому .
 • Створення комфортних умов для організації відпочинку дітей, молоді та розвитку спорту .
 • Підготовка та проведення різноманітних досліджень з питань життєдіяльності дітей, молоді та громади у цілому.
 • Підготовка та проведення інформаційних PR - кампаній, навчальних семінарів, тренінгів, фестивалів, інших групових заходів,  забезпечення і надання індивідуальних консультацій жителям громад з метою сприяння населенню у соціальній підтримці, отриманні соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, інформаційних, соціально-медичних та соціально-економічних послуг.
 • Підтримка заходів, які проводяться в громаді; ініціювання, проведення чи участь Громадської організації у заходах, направлених на поліпшення якості життєдіяльності громад, вирішення локальних проблем, пропаганди здорового способу життя, запобігання соціально-небезпечних хвороб, розповсюдження психологічних, педагогічних, соціально-медичних, юридичних чи соціально-економічних знань серед жителів громади чи установ, закладів та інших організацій, які здійснюють свою діяльність на території громади.
 • Створення умов для всебічної підтримки сімей, дітей, молоді, самотніх осіб та осіб похилого віку, які опинилися чи можуть опинитися в складних життєвих обставинах.
 • Популяризація виховання дітей-сиріт та дітей, які позбавленні батьківського виховання у сімейних формах, здійснення заходів щодо запобігання соціального сирітства, бездоглядності та безпритульності.
 •  Надання соціальної та психологічної підтримки учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам.
 • Здійснення заходів щодо професійної підтримки та наставництва в професійній діяльності та супервізії для членів громади чи працівників установ, закладів та інших організацій, які здійснюють свою діяльність на території громади.
 • Розвиток та закріплення ділового та соціального співробітництва Громадської організації з іншими державними, громадськими та іншими організаціями, які розташовані як на території України, так і за її межами, а також зарубіжними та міжнародними установами, організаціями на основі рівності, невтручання у внутрішні справи на договірних принципах.
 • Сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня спеціалістів та волонтерів - членів Громадської організації. Соціальна, психологічна, матеріальна та інша допомога членам Громадської організації.
 • Волонтерська діяльність направлена на всебічну підтримку жителів громад. 
 • Здійснення міжнародної діяльності у порядку, передбаченому Статутом Громадської організації та чинним законодавством України.  
 • Сприяння соціально-економічному розвитку громад та її жителів - шляхом звернень у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами. Здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті громадської організації та сприяє її досягненню.
 • Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
 • Виконувати державні замовлення відповідно до чинного законодавства та здійснювати проектну діяльність направлену на всебічну підтримку життєдіяльності громади.

 

Прийнято участь у конкурсах на гранти. Одержано гранти на виготовлення для дітей з вадами слуху слухові апарати. Грант  на проведення оздоровлення  для дітей  з функціональними обмеженнями , дітей під опікою, дітей  воїнів учасників АТО, дітей з багатодітних сімей та дітей з сімей у СЖО Арцизького району.

Створена Молодіжна громадська рада при голові  районної державної адміністрації для забезпечення участі молоді в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної молодіжної політики.

Творчою групою розроблений проект Центру науки «Logos» . Планується, що саме тут, використовуючи сучасне матеріально-технічне обладнання, із дітьми будуть працювати найкращі спеціалісти району в галузях знань: психології, інформатика, фізика, хімія, біологія, радіо- та робототехніка, на цих заняттях діти будуть опановувати явища навколишнього світу у нестандартній формі, власними руками зможуть проводити наукові досліди, відкриття і таким чином осягати дивовижний науковий світ.

Також будуть створено умови для експедиційно-туристичної діяльності учнів, змістовного та цікавого дозвілля, роботи філіалу музею цікавої науки; проводитимуться зустрічі з науковцями та професорами вузів; за попитом будуть запроваджені спецкурси з іноземних мов, програмування, підготовчі курси з підготовки до ЗНО, фахівці центру науки будуть координувати впровадження проекту Освіта-онлайн тощо.

Туристична подорож, літній оздоровчий табір - важлива ланка в системі психологичного впливу на підлітків з девіантною поведінкою. Оздоровлення молоді сприяє покращенню її фізичного та психічного стану. Активні форми екологічного, патріотичного виховання, створення норм етичного співіснування та спілкування молоді, створення природних умов виникнення міцної дружби між підлітками мають велике значення для морального та фізичного загартування, адаптації молоді у дорослому житті, подолання негативних явищ у молодіжному середовищі. Арцизький РЦСССДМ з 2016 року активно проводить роботу саме таку роботу. Залучено до роботи таборів понад 200 дітей та молоді.У весняно-осінній період 2017 року буде працювати інтерактивна експозиція Скіфського поселення з пересувним наметовим табором для дітей і підлітків.
Планується створити різні напрямки в роботі табору:

 Ковальство (виготовлення наконечників для стріл),гончарне виробництво (виготовлення посуди і предметів побуту),скіфська кухня, школа скіфського лучника, виготовлення скіфської одягу і килимів з повсті, ферма (школа верхової їзди).   Для дітей буде реконструйовано скіфське поселення і відтворені «скіфські військові походи» .

           На зборах членів громадської організації було вирішено підготувати і провести на півдні Одеської області в м. Арциз в червні-липні 2017 року - «СКІФ-ФЕСТ», масштабний, видовищний, пізнавальний свято для всіх любителів старовини. Є попередня згода на участь у заході зарубіжних молодіжних груп.     Зараз проект знаходиться на стадії обговорення і презентацій в міжнародних і всеукраїнських організаціях, документи надані для участі у конкурсі на  гранти, а ідею втілити його в життя збираємося до літа 2017 року.