Оприлюднення проектів регуляторних актів

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 

АРЦИЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

    Про утворення комітету з визначення підприємств (організацій),

         що здійснює функції робочого органу та затвердження Умов проведення конкурсу в Арцизькому районі

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" та пункту 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081:

1. Утворити комітет з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, затвердити його склад та Умови проведення конкурсу  (додаються).

2. Комітету: 2.1 Визначити переможця конкурсу відповідно до умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу.

2.2 Укласти з переможцем конкурсу відповідний договір.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної  державної адміністрації.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                      І.Г. Пітак

      

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації

__________2013 р. № _____

 

 

Склад

комітету з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

 

 

Заступник голови районної державної адміністрації – голова комітету

 

Начальник відділу регіонального розвитку,містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства та розвитку  інфраструктури районної державної адміністрації – заступник голови комітету

 

Головний спеціаліст відділу економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації  – секретар комітету

 

Члени конкурсного комітету:

 

Представник об’єднання підприємців малого і середнього бізнесу Арцизького району  в Одеській області

 

 Заступник голови постійної комісії Арцизької  районної  ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства (за згодою)

 

Начальник Арцизької ОДПІ  ГУ Міндоходів  в Одеської області

 

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

  

Заступник голови районної

державної  адміністрації                                                       В.М. Палій                                                                                

 

 

                                                                                                                                Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

__________2013 р. № _____

 

 

 

Умови

проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює

функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять

за межі території району

1. Загальна частина

1.1. Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (далі - Умови)розроблені відповідно до пункту 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), з метою визначення робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських  автобусних маршрутах загального користування

1.2. Ці Умови розроблено з метою визначення умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району визначають порядок підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу.

1.3. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах юридичної особи, яка спроможна забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

1.4. Об'єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу.

1.5. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України „Про автомобільний транспорт ”, а також цим Умовам.

Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

ліквідуються як суб'єкти підприємницької діяльності;

мають заборгованість з податків або інших обов'язкових платежів;

подали для участі у конкурсі документацію, оформлену не належним чином або таку, що містить неправдиву інформацію.

2. Порядок підготовки до проведення конкурсу

2.1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – Комітет), склад якого затверджується розпорядженням голови районної  державної адміністрації.

2.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу розміщується у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу в якому визначаються:

основні характеристики об'єкта конкурсу;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення засідання Комітету.

2.3. Претенденти подають, а секретар Комітету приймає та реєструє в журналі обліку такі документи:

заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);

реквізити претендента: юридична та поштова адреса, код ЄДРПОУ, свідоцтво платника податку, розрахунковий рахунок, телефон, факс, електронна адреса (e-mail:);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

довідку Державної податкової адміністрації в Одеській області про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

документ, який підтверджує досвід роботи підприємства та фахівців у сфері організації пасажирських автоперевезень не менше трьох років;

довідку про стан заборгованості з виплати заробітної плати;

копію договору оренди чи свідоцтва на право власності на приміщення;

довідку про наявність матеріально-технічного забезпечення;

інформацію щодо взаємодії з профільними та науковими організаціями у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування, а також копії документів, що це підтверджують;

довідку з Одеського обласного відділу з питань банкрутства щодо відсутності рішень господарського суду про порушення справи про банкрутство.

2.4. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі, не розглядаються і повертаються претендентам.

2.5. Комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

2.6. Комітет складає списки претендентів.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

3.2. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке найбільше відповідає Умовам конкурсу та спроможне найбільш якісно забезпечувати функції робочого органу.

3.3. Рішення Комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови Комітету є вирішальним.

3.4. Рішення Комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени Комітету, які взяли участь у голосуванні.

3.5. Переможець конкурсу оголошується на засіданні Комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

3.6. Якщо конкурс не відбувся через відсутність бажаючих взяти в ньому участь, то проводиться новий конкурс. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

3.7. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу надання послуг з підготовки матеріалів при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області терміном на три роки.

4. Розгляд спорів

4.1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення Комітету.

4.2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення Комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                        Палій В.М.

 

 

 

Відповідальна : Мураткова Світлана Пилипівна

Тел: 3-16-41

 

Додаток 
до Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

 

Форма

Конкурсному комітету з визначення робочого органу

 

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) що здійснює функції робочого органу

Претендент ______________________________________________________________
                                 (повна назва підприємства, установи, організації) 

 

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснюватиме функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

На умовах, запропонованих райдержадміністрацією, згоден узяти участь у конкурсі.

М. П. 

 

 

"___" __________20_ р. 

____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали)