Аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про утворення комітету з визначення підприємств (організацій),

що здійснює функції робочого органу та затвердження Умов проведення конкурсу в Арцизькому районі»

 

1.  Проблеми, які передбачається розв’язати

    Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Арцизькою райдержадміністрацією розроблено проект розпорядження райдержадміністрації «Про утворення комітету з визначення підприємств (організацій),що здійснює функції робочого органу та затвердження Умов                   проведення конкурсу в Арцизькому районі» з метою визначення підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних пасажироперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району.

2. Цілі державного регулювання

Необхідність розроблення проекту розпорядження голови райдержадміністрації полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, проведенням конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

Метою розроблення проекту розпорядження є визначення робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів та умов проведення конкурсу.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення цілі є:

- не приймати запропонований регуляторний акт.

В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги: розв’язує існуючу проблему та відповідає Закону України «Про автомобільний транспорт» і постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081.

4. Механізм і заходи для вирішення проблем

З метою визначення на конкурсних умовах підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, утворено комітет з визначення робочого органу, розроблено умови проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, форми заяви щодо участі у конкурсі.

В умовах чітко визначено хто може брати участь у конкурсі, а також критерії відбору переможця (має відповідних фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень).

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” підготовка та проведення конкурсу здійснюється організатором перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Зовнішні чинники, що можуть вплинути на дію регуляторного акта:

зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

зміна кон’юнктури ринку перевезень.

Буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість перевізників щодо умов проведення конкурсу на здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, а також вимог до претендентів на участь у конкурсі.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття зазначеного розпорядження дозволить забезпечити на належному рівні роботу конкурсного комітету по визначенню робочого органу (підприємства, організації) та роботу конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

 Очікувані результати від прийняття регуляторного акту:

 

 

Вигоди

Витрати

Суб’єкти підприємництва, які здійснюють організацію пасажирських перевезень:

- можливість одержання додаткових видів робіт

- на підготовку документів для участі в конкурсі

- збільшення прибутків після отримання права надавати послуги з організації конкурсів на перевезення пасажирів

 

Органи влади:

- створення нових робочих місць

- на оприлюднення регуляторного акту та документів до нього

- встановлена відповідності чинному законодавству на теперішній час

 

- прозорість та доступність до участі в економічній конкуренції усіх суб’єктів підприємницької діяльності

 

Населення

Отримання якісних послуг з пасажироперевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району

Відсутні

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8. Показники результативності регуляторного акта

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні основні показники результативності:

1.кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень, в тому числі кількість претендентів, що подали документи на конкурс;

2.розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів або наданням транспортних послуг;

3.розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта;

4.рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Додаткові показники результативності регуляторного акту:

- обсяг коштів від надання послуг з перевезення пасажирів або надання транспортних послуг;

- кількість скарг від населення з надання неякісних послуг перевізниками з пасажироперевезень населенню району.

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування населення). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), а також вивчення громадської думки.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом економічного розвитку і торгівлі Арцизької райдержадміністрації.

 

 

Голова Арцизької районної

державної адміністрації                                    І.Г. Пітак