04.01.2019

З 1 січня – новий розмір мінімальної заробітної плати

Розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму  на 2019

рік затверджено  Законом України від  23.11.2018 р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Період 
2019 року

Розмір мінімальної заробітної плати (грн.)

Розмір прожиткового мінімуму  (грн.)

Місячний

Погодинний

Загальний

Для 
дітей
до 6 років

Для дітей
від 6 
до 18 років

Для 
праце-здатних осіб

Для осіб, 
які втратили праце-здатність

з 1 січня

4 173

25,13

1 853

1 626

2 027

1 921

1 497

з 1 липня

1 936

1 699

2 118

2 007

1 564

з 1 грудня

2 027

1 779

2 218

2 102

1 638

Ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що розмір заробіт -ної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Вона  встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

У відповідності до ст. 6 Закону про оплату праці мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

При роботі на умовах неповного робочого часу  мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Ст.інспектор ГУ Державної служби України з питань праці в Одеській області  І.Б.Сорокін