12.09.2018

УВАГА! Вакансія на посаду керівника апарату Арцизької районної державної адміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «Б» - керівника апарату
Арцизької районної державної адміністрації.
(68400, м. Арциз, вул. Соборна, 46)

 

Загальні умови

Посадові обов'язки 

1) Здійснює повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права)  

2) Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації.

3) Відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в районній державній адміністрації. Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців.

4) Організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог  Закону України «Про державну службу»;

5) Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

6) Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

7) Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", Апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не є юридичними особами публічного права, звільняє з таких посад відповідно до Закону;

8) Присвоює ранги державним службовцям Апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не є юридичними особами публічного права,, що займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

9) Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не є юридичними особами публічного права,

10) Здійснює планування навчання Апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не є юридичними особами публічного права, з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

11) Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Апараті та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не є юридичними особами публічного права,;

12) Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" Апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не є юридичними особами публічного права,;

13) Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" Апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не є юридичними особами публічного права,;

14) Виконує функції роботодавця стосовно працівників Апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які не є юридичними особами публічного права,  а також які не є державними службовцями;

15) Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

16) Здійснює інші повноваження керівника державної служби відповідно до  законів України.

 

Умови оплати праці 

1) Посадовий оклад – 8400 грн.,

2) Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) Надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів ”

4) Інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу ”;

5) Додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду 

Безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8) Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів - 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: м. Одеса,

проспект Шевченка, 4 , каб. 302 до 18.00 год  01.10.2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 

Конкурс буде проведений 04 жовтня 2018 року о 10.00 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4 , каб. 531.

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу 

Чернобай Тетяна Анатоліївна

(048) 71-89-674, 71-89-663

tchernobai@odessa.gov.ua

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1 

Освіта 

Вища, за освітнім ступенем не нижче магістра.

2 

Досвід роботи 

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3 

Володіння державною мовою 

Вільне володіння державною мовою

 

 

Вимоги до компетентності

Вимога 

Компоненти вимоги

1

Необхідні ділові якості

1.Організаторські здібності.

2.Вміння визначати пріоритети.

3.Лідерські якості.

4.Вміння розподіляти роботу.

5. Вміння вести перемовини.

6.Стресостійкість.

7.Вміння аргументовано доводити власну точку зору.

8. Уміння працювати в команді.

9. Вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні).

2

Необхідні особистісні якості

-    дисциплінованість;

-    чесність;

-    порядність;

-    ініціативність;

-    відповідальність;

-    емоційна стабільність;

-    комунікабельність;

-    неупередженість.

3

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

-    Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

-    - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-    Закон України «Про очищення влади»;

-    «Про доступ до публічної інформації»;

-     «Про звернення громадян»;

-     Регламент  районної державної адміністрації.