Оголошується конкурс  на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької районної ради Одеської області».

 Правовими підставами проведення конкурсу є статті 6, 34, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094, пункти 1.4, 7.1 Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької районної ради Одеської області», затвердженого розпорядженням голови Арцизької районної ради Одеської області від 14 травня 2018 року № 33/2018-рр, розпорядження голови Арцизької районної державної адміністрації від 24 жовтня 2019 року № 228/А-2019.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької районної ради Одеської області».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 68400, Одеська обл., м. Арциз,              вул. Добровольського, буд. 5.

 Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом та структура закладу визначені у статуті, що додається до оголошення. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу додаються до оголошення.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 29 жовтня 2019 року по 12 листопада 2019 року включно за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Соборна, 46, ІІ поверх, кабінет 10.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (04845) 3-17-42, rda@arciz.odessa.gov.ua.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Вимоги до претендента: володіння державною мовою, готовність брати на себе відповідальність, емоційна врівноваженість, комунікабельність, вміння висловлювати свої думки.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до постанови КМУ від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».

Істотні умови контракту зазначені у типовій формі контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792.

Дата і місце проведення конкурсу: 14 листопада 2019 року о 15:00 год. за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Соборна, 46, ІІ поверх, кабінет першого заступника голови райдержадміністрації.