08.07.2019

Аналітична довідка про підсумки роботи Арцизької районної державної адміністрації із зверненнями громадян за І півріччя 2019 року.

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про  першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» надаємо статистичний звіт та аналітичну довідку про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І півріччя  2019 року у порівнянні із аналогічним періодом 2018 року.

       За І півріччя 2019 року спостерігається збільшення кількості порушених питань при зверненнях громадян до райдержадміністрації та виконкомів міської та сільських рад району на  9,31 % ( з  2114 у 2018 до 2311 у 2019 році), при цьому  58,1  % з них (1343) подані на особистому прийомі.

  Збільшилась кількість порушених питань на 197 (2114 у І півріччі 2018 році проти 2311 за цей період 2019 року), кількість колективних звернень зменшились - 29( 37 ).

Переважну кількість звернень громадян за І півріччя 2019 року розглянуто сільськими радами району, міською та районною радою, а саме:

      Сільські ради – 1400 (1200)

      Міська рада – 617 (501)

      Районна рада – 111 (84)

      Всього –  2128 (1785)

 До сільських рад у І півріччі 2019 року надійшло 1400 звернень (60,8 % від загальної кількості звернень на адресу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування), у порівнянні з відповідним періодом 2018 року (1200) збільшилось на 16,6%.

        Найбільше заяв, скарг, пропозицій  громадян розглянули Веселокутська –226 (93), Деленська – 141 (104), Новокапланська – 126 (118),  Главанська – 115 (214), Новоіванівська – 105 (64), Мирнопільська – 104 (5) сільські ради.

        У зверненнях до сільських рад порушено 1408 питань різної тематики. У тому числі: соціального захисту – 358 звернень (25,11%), аграрної політики і земельних відносин – 453 (32,1 %), комунального господарства – 113 (8,02%), житлової політики – 63 (4,5%), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації – 30 (2,13%).

        Збільшилась кількість звернень у порівнянні з І півріччям 2018 року до районної та міської ради

  районна рада – 111 проти 84(2018 р.) на 32,14%

  міська рада – 617 проти 501 (2018 р.) на 23,15%.

       Найбільш  питань, що залишаються актуальними, це питання соціального захисту – 257 (11,1% - від загальної кількості порушених питань).

       До районної державної адміністрації за І півріччя 2019 року надійшло 175 звернень громадян, що на -88% менше показників 2018 року (329), поштою 149 заяв ( в минулому році - 316), це пояснюється тим, що з 01 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», відповідно до цього Закону, розширено повноваження органів місцевого самоврядування щодо розпорядження нерозподіленими та не витребуваними земельними ділянками і земельними частками (паї). До набрання чинності вищевказаного Закону, земельні питання вирішувались повноваженнями райдержадміністрації.

Кількість звернень на особистому прийомі – 18 проти 8, збільшилась кількість звернень направлених на розгляд від інших органів влади з 5 минулого року  до 8 .

       Питому вагу порушених питань складають питання соціального захисту – 86 (50%), аграрної політики і земельних відносин – 72 (41,2 %).

        Кількість особистих прийомів керівництвом районної державної адміністрації згідно графіка за І півріччя 2019 року складає 90, а фактично було проведено 39 прийомів, в тому числі виїзних - 10.

Різниця між прийомами за графіком та фактичними пояснюється тим, що протягом І півріччя 2019 року по теперішній час посада заступника голови райдержадміністрації є вакантною. Голова райдержадміністрації перебував у відпустці, перший заступник голови районної державної адміністрації у відрядженнях та відпустці. 

       Протягом І півріччя 2019 року до райдержадміністрації  від вищестоящих органів державної влади надійшло скарг 1 (2), заяв 7(3), розглянуто та надано відповідей – 8.

Підсумки  роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2019 року розглядались на  апаратній нараді при голові районної державної адміністрації.              

     Заплановано у ІІІ кварталі 2019 року розглянути підсумки роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2019 року на засіданні колегії райдержадміністрації.

      В районній  державній  адміністрації  щомісяця проводяться  засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких розглядаються конфліктні ситуації, з’ясовуються причини неякісного розгляду звернень громадян тими чи іншими керівниками установ та підприємств, виносяться рішення та ведеться суворий контроль за їх виконанням.

      Один раз на місяць проводиться день контролю щодо перевірки стану виконання доручень, наданих головою райдержадміністрації про результати розгляду звернень громадян, які були переслані від вищих органів виконавчої влади.

      Відповідно до плану роботи райдержадміністрації  на ІІ квартал 2019 року проведено перевірку ведення діловодства, стану роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації, а саме : у відділі культури та туризму, освіти, молоді та спорту, містобудування, архітектури , житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури,  службі у справах дітей, управліннях:  соціального захисту населення, агропромислового розвитку.

      Про підсумки перевірки складені довідки, де вказані недоліки, виявлені в даній роботі , відповідні рекомендації та направлені керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації  для  приведення у відповідність до вимог чинного законодавства про роботу зі зверненнями громадян.

      Протягом І півріччя 2019 року на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації заслухано 19 голів виконкомів сільських  та міської рад про виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про  першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

       Щовівторка проводяться «гарячі телефонні лінії» начальниками відділів, керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації. Мешканців району турбують питання соціального характеру, земельні, а також питання  пільгового проїзду.

      Щосереди працює «телефон довіри», було проведено 25 ліній, отримано 3 дзвінка. Мешканці району звертались за матеріальною допомогою. Головою районної державної адміністрації було вжито відповідних заходів, відповідальними працівниками надавались роз’яснення заявникам.

     Ведеться роз’яснювальна  робота із населенням району з питань роботи зі зверненнями громадян через соціальну мережу Facebook. Населення інформується про виїзні прийоми відповідальних осіб обласної державної адміністрації через  оголошення по місцевому радіо.

      Щоквартально на офіційному веб-сайті розміщуються аналітичні дані про кількість, тематику звернень громадян, які надійшли від громадян до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

      Керівництвом райдержадміністрації приділяється особлива увага роботі зі зверненнями громадян. Постійно вживаються заходи організаційного, інформаційно-аналітичного характеру, спрямовані на безумовне виконання вимог законодавства щодо звернень громадян та забезпечення їх конституційних прав  на звернення до органів влади та отримання повних, обґрунтованих відповідей на них.

 

 

Головний спеціаліст відділу діловодства
та контролю апарату райдержадміністрації                                О. Апостолова