Програма благоустрою населених пунктів Арцизького району на 2019-2022 роки

Програма благоустрою населених пунктів Арцизького району на 2019-2022 роки

1. Вступ

 За останні роки в населених пунктах району накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

У переважній більшості сіл та селищ району відсутнє або недостатнє фінансування існуючих місцевих комунальних служб із санітарного очищення та благоустрою, що сприяє виникненню стихійних сміттєзвалищ і перевантаженню полігонів побутових відходів. Назріла необхідність створення сільських комунальних служб  для забезпечення виконання робіт із благоустрою, санітарного очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства тощо. У місцевих бюджетах не вистачає коштів для реалізації програм з благоустрою. Виходом із цієї ситуації є залучення коштів інвесторів, спонсорів та з державного бюджету з метою створення відповідних служб, залучення підрядних організацій для виконання робіт, організація комунальних підприємств та всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового господарства, озеленення, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів із врахуванням досвіду провідних країн Європейського Союзу.

 2. Сучасний стан благоустрою сіл та селищ району

 В окремих населених пунктах незадовільний стан автобусних зупинок, а в деяких зупинки взагалі відсутні, тому до кінця  року необхідно відремонтувати існуючі та побудувати нові сучасні зупинки з вказівниками назв населеного пункту.

Особливу увагу слід звернути на дороги. Звичайно, заасфальтувати всі ґрунтові дороги вулиць – завдання не під силу, але влаштувати тверде вуличне покриття – можливо.

Наступне завдання, яке поставлено перед сільськими, селищними радами – утримання у належному стані адміністративних приміщень, клубів, житлового фонду, а саме, слід приділити увагу опорядженню фасадів та благоустрою прилеглої території.

В кращому стані території шкіл та дитячих дошкільних закладів, однак і в цьому напрямку є ряд невирішених проблем (інженерне забезпечення, реконструкція, розширення, роботи по благоустрою, тощо).

Деяка частина кладовища району перебуває  в не належному стані. Не всі території кладовищ огороджені, влітку заростають бур’яном, на самих кладовищах виявляються стихійні сміттєзвалища. В цьому напрямку планується організувати розробку заходів благоустрою кладовищ, обов’язково періодично вивозити сміття, влаштувати під’їзди з твердим покриттям, сучасні огорожі навколо кладовищ. Питання стосовно вивозу твердих побутових відходів нестандартного сміття потребує значних зусиль, щодо організації вирішення. Робота складна, так як вимагає відводу території під сміттєзвалище, а це вже земельне питання та забезпечення сільрад спеціальною комунальною технікою. Розуміємо, що досягти ефекту у ліквідації сміттєзвалищ можна лише шляхом організації збору ТПВ від усіх господарств, виготовленням та встановленням урн, контейнерів.

Зелені насадження на території населених пунктів забезпечують створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля і потребують постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонту та реконструкції, на що потрібні відповідні кошти. На сьогоднішній день в селах та селищах району збільшилась кількість перестійних, аварійних дерев, які потребують заміни на молоді дерева з поліпшеними декоративними властивостями. Санітарний стан зелених насаджень загального користування (парки, сквери) здебільшого не відповідають сучасним вимогам ведення паркового господарства, що призводить до збільшення кількості сухостійних дерев, захаращення зелених насаджень.

Потребує вирішення питання збереження історії, культури, археології. Окремі обеліски втратили свій архітектурний вигляд, а територія біля обелісків, пам’ятних знаків занедбана. Програмою передбачається реставрація, реконструкція і в окремих випадках відновлення пам’ятних знаків.

На території населених пунктів Арцизького знаходиться 18 парків та 12 скверів площею, зелені насадження площею 429,69 га , які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян.

Разом з тим, необхідно звернути увагу стосовно облаштування спортивних та дитячих майданчиків. З метою вирішення зазначеного питання до роботи слід залучати громадські організації, вишукувати земельні ділянки для занять спортом, відпочинку, дитячих ігор.

Програмою передбачається також знайти можливості та вирішити питання виготовлення трафаретів з назвами вулиць, номерів будинків та вирішити питання освітлення всіх вулиць населених пунктів району.

3. Мета та основні завдання Програми

 Основною метою Програми є організація робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату,  

санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо, що здійснюються на території населеного пункту, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Для розв’язання цих завдань необхідно:

- розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;

- створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;

- здійснити заходи з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів;

- забезпечити проведення ремонту, реконструкції, виготовлення нових в’їзних знаків “Рівненський район”;

- проводити роботи з будівництва та паспортизації полігонів для твердих побутових відходів;

- організувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності територіальних громад району;

- розробити генеральні плани населених пунктів, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;

- створити при виконавчих комітетах сільських та селищних рад комунальні служби для утримання територій у належному санітарному стані;

- створити інспекції з контролю за благоустроєм населених пунктів;

- розробити правила благоустрою кожного населеного пункту;

- забезпечити виконання заходів щодо реалізації програм благоустрою населених пунктів району згідно з обсягами фінансування, зазначеними у додатку до районної Програми благоустрою населених пунктів  на 2018-2022 роки.

Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:

- технічне переоснащення підприємств, задіяних у сфері благоустрою та упорядкування полігонів для захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), будівництво заводів із переробки та утилізації ТПВ;

- розроблення і запровадження схем санітарного очищення у тих населених пунктах, де вони відсутні;

- покращення рівня ритуального обслуговування шляхом розширення сфери ритуальних послуг;

- поліпшення благоустрою кладовищ;

- проведення інвентаризації зелених насаджень та світло точок;

- проведення інвентаризації та паспортизації шляхів населених пунктів;

- проведення роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного стану;

- залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;

- формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг;

- щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування програм з метою визначення першочергових заходів.

 

4. Джерела фінансування Програми

 

Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонту об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів територіальних громад або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших джерел фінансування. Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатках 1, 2, які є невід’ємною частиною цієї Програми.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

- ремонт існуючих та будівництво нових автомобільних доріг (влаштування біло щебеневого покриття ґрунтових доріг);

- часткове вирішення питання зайнятості населення;

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів області та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

- створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

- упровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання;

- підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення.

Відповідальність за порушення у сфері благоустрою населених пунктів

       Відповідальність за порушення у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється  у відповідності зі статтею 42 Закону України  “ Про благоустрій населених пунктів”.

        По кожному населеному пункту розробляються Правила благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку. Порушники несуть відповідальність  згідно зі статтею 152 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”

        По кожному населеному пункту розробляються Правила дотримання тиші в громадських місцях. Порушники несуть відповідальність  згідно зі статтею 182 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”

      Порушення розглядаються на адміністративних комісіях при місцевих радах.