13.07.2020

Звіт за І півріччя 2020 року

Звіт

про роботу архівної установи та  виконання плану розвитку архівної справи архівного відділу

Арцизької районної державної адміністрації

за І півріччя 2020 року

-        Протягом І півріччя 2020 року прийнято управлінську документацію:

1

ТДВ «Комсомолець» (Ф. Р-73)

8

2

Управління агропромислового розвитку Арцизької районної державної адміністрації  (Ф. Р-25)

45

3

Відділ Держгеокадастру  в Арцизькому районі Одеської області (Ф. № 145)(новий фонд)

54

Всього -  107 справ (в минулому році – 557). Заплановано на рік 221 од.зб. , виконано 48 % від запланованого на рік.

Протягом І півріччя 2020 року схвалено ЕК та відправлено на погодження ЕПК Державного архіву:

 

№ фонду

Назва фонду

Опис з кадрових питань, од.зб.

Опис постійного зберігання, од.зб.

1

Р-25

Управління агропромислового розвитку Арцизької районної державної адміністрації 

№ 1-о/с 1966-1994,2012-2020 –       36 од.зб.                              № 2-о/с 2011-2020 –       30 од.зб.

1971-2020 – 31 од.зб.

2

Р-69

ТОВ «Шампань України»  с.Надеждівка

№ 1-о/с 2016-2019 – 12 од.зб.

2016-2019 – 8 од.зб.

3

Р-57

ФГ “Агрофірма Бургуджі” с.Виноградівка

№ 1-о/с 2016-2017 –       6 од.зб.                              № 2-о/с 2016-2017 –       6 од.зб.

2016-2017 – 7 од.зб.

4

Р-71

ТОВ «Агрофірма «Дністровська»

№ 1-о/с 2006-2018 –       28 од.зб.                             

2011-2018 – 16 од.зб.

5

Р-58

Опорний навчальний заклад «Арцизький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа                       І – ІІІ ступенів №1 – гімназія – міжшкільний навчально-виробничий комбінат – дошкільний навчальний заклад»Арцизької районної ради Одеської області

№ 1-о/с 2013-2019 –       5 од.зб.                             

2016-2019 – 16 од.зб.

6

Р-80

СВК «Світанок» (удосконалений)

-

1960-2006 – 282 од.зб.

7

Р-49

Арцизька міська рада

№ 1-о/с 2016-2017 – 15 од.зб.

2016-2017- 125 од.зб.

 

 

Всього

138

485

Заплановано на рік

93 од.зб.

431 од.зб.

- описи справ з кадрових питань:

Всього –  138 од.зб. (в минулому році –361).

Заплановано на рік – 93 од.зб. , план перевиконано.

-описи постійного зберігання:

Всього – 485 од.зб. (в минулому році – 463)

Заплановано на рік 431 од.зб. , план перевиконано .

 

Зроблено удосконалення опису № 1 архівного фонду Р-80 Сільськогосподарський виробничий комбінат (СВК) «Світанок» 1960-2006  - 282 од.зб.

Заплановано на рік – 280  од.зб. (в минулому році – 174), план виконано.

1.7.1. Проведено:

- 1 комплексну перевірку -  Р-83 ДП ДГ ім. Кутузова Одеського СГІ. Всього заплановано на рік – 1  (в минулому році – 0). План виконано.

 

- 2 тематичні перевірки наявності стану та руху документів НАФ, що зберігають юридичні та фізичні особи: ТОВ «Шампань України». Всього заплановано на рік – 2  (в минулому році – 3). План виконано на 50 % .

 

 

2.2. Проведено ремонт документів з паперовою основою

Р-20- Арцизька районна рада

30 арк.,

Ф. 108  - Арцизька райдержадміністрація

10 арк.

 Всього – 40 арк. (в минулому році – 30).

Заплановано на рік – 40 справ., план виконано.

2.3.Оправлено  та підшито 6 справ Арцизької міської ради (Ф.Р-49) (вминулому році – 6).

Заплановано на рік – 6 справ, план виконано.

2.6. Протягом І півріччя поточного року закартоновано документів:

1

ТДВ «Комсомолець» (Ф. Р-73)

8

2

Управління агропромислового розвитку Арцизької районної державної адміністрації  (Ф. Р-25)

45

3

Відділ Держгеокадастру  в Арцизькому районі Одеської області (Ф. № 145)(новий фонд)

54

Всього -  107 справ (в минулому році – 557) Заплановано на рік 221 од.зб. , виконано 48 % від запланованого на рік.

2.8. Проведено перевіряння наявності документів з паперовою основою:

№ п/п

Назва установи

Кількість справ

1.

Р-20- Арцизька районна рада

за 1977-2012 роки – 667 од.зб. , 

2.

Р-49 – Арцизька міська рада

за 1974-2009 роки – 639 од.зб. ,

3.

Ф. 108  - Арцизька райдержадміністрація

за 1992-2010 роки – 490 од.зб.

Всього – 1796 справ. Заплановано на рік – 1796 од.зб. (в минулому році – 810)  План виконано.

3.1. Робота із запитами. Заплановано на рік – 255 запитів.

Протягом І півріччя 2020 року надійшло всього – 101  запит, (в минулому році – 134)  з них:

-        Прийнятих на особистому прийомі –   16  запитів (в минулому році 51)

Заплановано на рік  – 75 запитів, виконано  21  % від запланованого на рік.

3.1.2. Виконання запитів:

- майнових всього – 62 (в минулому році – 66);    60 – із позитивним результатом (в минулому році – 58)

- соціально-правового характеру – 39 (в минулому році – 68);  38 – із позитивним результатом ( в минулому році – 60) .

3.1.3. Кількість виконаних запитів із рекомендацією звернутися за можливим місцем зберігання документів – 12 запитів (в минулому році  - 17).

3.3. Організація роботи користувачів у читальному залі.

Протягом І півріччя 2020 року зареєстровано  5 користувача (в минулому році – 4). Заплановано на рік – 10. План виконано на 50%.

-        кількість виданих од. зб. – 32 (в минулому році – 30). Заплановано на рік – 65. План виконано на 49 %.

 

 

Начальник                      _______________                   Лілія Небога