05.06.2020

Звіт за І квартал 2020

Пояснювальна записка

до звіту про роботу архівної установи та  виконання плану розвитку архівної справи архівного відділу

Арцизької районної державної адміністрації

за І квартал 2020 року

II. Розвиток архівної справи.

1.1.          Приймання від юридичних та фізичних осіб на зберігання документів НАФ.

-         Протягом І кварталу 2020 року прийнято управлінську документацію:

1

ТДВ «Комсомолець» (Ф. Р-73)

8

2

Управління агропромислового розвитку Арцизької районної державної адміністрації  (Ф. Р-25)

45

Всього -  53 справи (в минулому році – 263). Заплановано на рік 221 од.зб. , виконано 24 % від запланованого на рік.

1.3.2. Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу).

Протягом І кварталу 2020 року схвалено ЕК та відправлено на погодження ЕПК Державного архіву:

 

№ фонду

Назва фонду

Опис з кадрових питань, од.зб.

Опис постійного зберігання, од.зб.

1

Р-25

Управління агропромислового розвитку Арцизької районної державної адміністрації 

№ 1-о/с 1966-1994,2012-2020 –       36 од.зб.                              № 2-о/с 2011-2020 –       30 од.зб.

1971-2020 – 31 од.зб.

2

Р-69

ТОВ «Шампань України»  с.Надеждівка

№ 1-о/с 2016-2019 – 12 од.зб.

2016-2019 – 8 од.зб.

3

Р-57

ФГ “Агрофірма Бургуджі” с.Виноградівка

№ 1-о/с 2016-2017 –       6 од.зб.                              № 2-о/с 2016-2017 –       6 од.зб.

2016-2017 – 7 од.зб.

4

Р-71

ТОВ «Агрофірма «Дністровська»

№ 1-о/с 2006-2018 –       28 од.зб.                             

2011-2018 – 16 од.зб.

5

Р-58

Опорний навчальний заклад "Арцизький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа                       І – ІІІ ступенів №1 – гімназія – міжшкільний навчально-виробничий комбінат – дошкільний навчальний заклад"Арцизької районної ради Одеської області

№ 1-о/с 2013-2019 –       5 од.зб.                             

2016-2019 – 16 од.зб.

Всього

123

78

Заплановано на рік

93 од.зб.

431 од.зб.

- описи справ з кадрових питань:

Всього –  123 од.зб. (в минулому році – 340).

Заплановано на рік – 93 од.зб. , план перевиконано.

-описи постійного зберігання:

Всього – 78 од.зб. (в минулому році – 363)

Заплановано на рік 431 од.зб. , план виконано на 18 %.

 

- номенклатури справ: всього – 3. (в минулому році – 4). Така робота не проводилась.

- інструкції з діловодства –  1. Така робота не проводилась

- положення про ЕК –  1, така робота не проводилась.

- положення про архівні підрозділи –  1, така робота не проводилась.

 

1.4. Експертиза цінності документів, що зберігаються в архівній установі.

Зробити удосконалення опису № 1 архівного фонду Р-80 Сільськогосподарський виробничий комбінат (СВК) «Світанок» 1960-2006  - 280 од.зб.

Заплановано на рік – 280  од.зб. (в минулому році – 174), така робота не проводилась .

1.7.1. Проведено:

- 1 комплексну перевірку -  Р-83 ДП ДГ ім. Кутузова Одеського СГІ. Всього заплановано на рік – 1  (в минулому році – 0). План виконано.

 

- 1 тематичну перевірку наявності стану та руху документів НАФ, що зберігають юридичні та фізичні особи: ТОВ «Шампань України» . Всього заплановано на рік – 2  (в минулому році – 3). План виконано на 50 %.

1.7.3. Кількість семінарів, організованих архівною установою. Заплановано провести 1 семінар. Така робота не проводилась.

2.2. Проведено ремонт документів з паперовою основою

Р-20- Арцизька районна рада

30 арк.,

 Всього – 30 арк. (в минулому році – 30).

Заплановано на рік – 40 справ., план виконано на 75 %.

2.3.Оправити та підшити 6 справ Арцизької міської ради (Ф.Р-77) (в минулому році – 6), така робота не проводилась.

2.6. Протягом І кварталу поточного року закартоновано документів:

1

ТДВ «Комсомолець» (Ф. Р-73)

8

2

Управління агропромислового розвитку Арцизької районної державної адміністрації  (Ф. Р-25)

45

Всього -  53 справи (в минулому році – 263). Заплановано на рік 221 од.зб. , виконано 24 % від запланованого на рік.

2.8. Проведено перевіряння наявності документів з паперовою основою:

№ п/п

Назва установи

Кількість справ

1.

Р-20- Арцизька районна рада

за 1977-2012 роки – 667 од.зб. , 

Всього – 667 справ. Заплановано на рік – 1796 од.зб. (в минулому році – 411)  План виконано на 37 %.

3.1. Робота із запитами. Заплановано на рік – 255 запитів.

Протягом І кварталу 2020 року надійшло всього – 57  запита, (в минулому році – 73)  з них:

-         Прийнятих на особистому прийомі –   12  запита (в минулому році 32)

Заплановано на рік  – 75 запитів, виконано  16  % від запланованого на рік.

3.1.2. Виконання запитів:

- майнових всього – 36 (в минулому році – 36);    34 – із позитивним результатом (в минулому році – 35)

- соціально-правового характеру – 21 (в минулому році – 37);  20 – із позитивним результатом ( в минулому році – 33) .

3.1.3. Кількість виконаних запитів із рекомендацією звернутися за можливим місцем зберігання документів – 12 запитів (в минулому році  - 15).

 3.2. Підготовка виставок документів. Заплановано -1. Така робота не проводилась.

Публікації у пресі.  Заплановано -1. Така робота не проводилась.

3.3. Організація роботи користувачів у читальному залі.

Протягом І кварталу 2020 року зареєстровано  5 користувача (в минулому році – 4). Заплановано на рік – 10. План виконано на 50%.

-         кількість виданих од. зб. – 32 (в минулому році – 30). Заплановано на рік – 65. План виконано на 49 %.

 

 

Начальник архівного відділу _______________         Лілія Небога