14.10.2014

Історія архівної установи.

 Арцизький районний державний архів був створений в кінці 1944 року після визволення від німецьких окупантів. До 1954 року архів підпорядкувався та входив до складу системи внутрішніх справ. В подальшому його підпорядкували органам виконавчої влади.
 У 1963 році, коли був реформований район, архів зупинив свою працю, а його 110 фондів ( 6790 справ) були передані до філіалу обласного Державного архіву в місті Ізмаїл та Татарбунарському держархіву. 
У 1967 році  Арцизький район було відновлено як районний центр, тому фонди із Татарбунар були повернені до Арцизького держархіву. 
До травня 1992 року райдержархів (з 1993 року – архівний відділ) був підпорядкований  райвиконкому Арцизької районної ради, з травня 1992 року – Арцизькій райдержадміністрації.
Згідно рішення Арцизької районної ради від 24 грудня 2004 року № 349-ІУ створено комунальне підприємство «Трудовий архів».
Станом на 1.10.2004 року архівний відділ складався із 89 фондів в кількості 9310 справ, в тому числі і справи з особового складу. У листопаді 2005 року трудовому архіву було передано  41 фонд у кількості 1320 справ з особового складу. 
З 5 вересня 2007 року архівний відділ змінив назву на районний архів, який став юридичною особою. 
У зв’язку із зміною штатного розкладу, на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.09.2010 року № 263/А-2010  районний архів став носити назву архівний відділ Арцизької районної державної адміністрації.
 З 1967 по 1973 роки  начальником архіву працювала пані Харьковська,   з 1973 по 1999 роки Байбакова Катерина Валентинівна, 1950 року народження. Наш район один із перших в області придбав картонні коробки, металеві стелажі. У перших рядах став вести каталожні картки, перевиконував планові показники.
 З липня 1999 по листопад 2005 року начальником архівного відділу працювала Бугрік Ніна Василівна, 1951 року народження. Має вищу освіту, закінчила юридичний факультет Одеського державного університету, має 35 років загального стажу.
 Документи архіву з дня відновлення зберігались у неопалювальному приміщенні в м.Арциз по вул. 28 Червня, 113.  Завдяки своїй наполегливості Бугрік Н.В. досягла своєї мети стосовно переводу архівних документів у найбільш пристосоване приміщення, тобто на І поверсі адмінбудинку ВАТ «Завод ЗБВ», де і зберігаються архівні фонди і до сьогодні.  
 Під час своєї діяльності Ніна Василівна приймала участь у складанні описів справ постійного зберігання та з особового складу  всіх господарств району (проводилось реформування аграрної системи у 1999-2000 роках), сільських рад. У 2005 році здійснювала передачу архівних фондів до КП «Трудовий архів».
 З листопада 2005 року по лютий 2009 року начальником архіву працювала Сібова Лідія Лазарівна, 1954 року народження. У 1977 році закінчила Тираспольський педагогічний інститут за фахом біохімія. Має загальний стаж – 35 років, з них 19 років – на державній службі.