13.07.2018

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ у січні–липні 2018 року.

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
СТАНОВИЩА АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ
у січні-липні 2018 року1

У результаті загального скорочення у січні–червні 2018р. кількість населення району зменшилась на 202 особи і, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 44624 осіб.

У січні–червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1396 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 421,2 тис.грн.

Крім того, у січні–червні 2018р. 1329 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 4514,1 тис.грн. Отримали зазначені субсидії у червні 2018р. 405 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій готівкою становила 1556,0 тис.грн.

У січні–червні 2018р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 5500,7 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5315,6 тис.грн (96,6% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець червня 2018р. становила 2298,8 тис.грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2018р. становила 4408 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІІ кварталі 2018р. становила 5451 грн, що на 20,1% більше, ніж у ІІ кварталі 2017р.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2018р. становив 38569,8 тис.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 4164,0 тис.грн.

У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 102737 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 1,2% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 2261,6 грн.

На 1 серпня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 1592,3 тис.ц зерна, що на 5,7% більше, ніж на 1 серпня 2017р. У середньому з 1 га  обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 42,6 ц (на 1,7% менше, ніж на початок серпня торік).

У січні–липні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій вазі) становили 1256 т, що порівняно з січнем–липнем 2017р. більше на 2,5%, молока – 1233 т, що на 2,3% більше.

За оперативними даними, на 1 серпня 2018р. кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах становила 1937 голів, що більше, ніж на 1 серпня 2017р., на 8,5%, у тому числі корів – 659 голів (на 7,2% більше). Кількість свиней становила 14048 голів (на 15,7% менше), овець та кіз – 1784 голови (на 15,7% менше).

У січні–червні 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 339118,3 тис.грн, що становила 1,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 7550,2 грн.

У січні–липні 2018р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 2256 тис.грн, що на 42,1% менше, ніж у січні–липні 2017р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 626,2 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 29,0 млн.пас.км, що відповідно на 22,0% менше та 9,4% більше, ніж у січні–липні 2017р.

У січні–червні 2018р. обсяг експорту товарів становив 3381,6 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 1324,0 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 2057,6 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району, на 1 липня 2018р. становив 37240,6 тис.дол. США, що на 2,2% менше, ніж на початок року.