22.05.2018

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС серед суб’єктів малого підприємництва на отримання фінансової допомоги

В рамках Програми підтримки малого  підприємництва в Арцизькому районі на 2018-2020 роки надається одноразова безповоротна фінансова допомога   з районного  бюджету суб’єктам малого  підприємництва району на створення та розвиток нового виробництва (переробки) продукції за умови створення нових робочих місць

Головним розпорядником коштів районного бюджету на підтримку суб’єктів малого підприємництва в рамках Програми є Арцизька районна державна адміністрація ( м. Арциз, вул. Соборна, буд. 46)

Право на одержання фінансової допомоги мають суб’єкти малого підприємництва, які:

        - зареєстровані та здійснюють діяльність на території Арцизького району;

        - не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також

          заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;

        - не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації;

        - працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у секції «А» (Сільське господарство),«С» (Переробна промисловість), «D» (проекти, які передбачають впровадження енергозберігаючих технологій), «Е» (Водопостачання; каналізація, поводження з відходами), «S» (Надання побутових послуг в сільській місцевості).

Суб’єкти малого  підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії наступні документи:

      1) заяву на участь у конкурсному відборі за встановленою формою, у двох примірниках;

      2) бізнес-план, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;

      3) завірену суб’єктом малого підприємництва копію статуту (для юридичних осіб);

      4) довідку податкового органу щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;

      5) згоду (копію згоди) органам державної влади на використання наданої     управлінню статистики в Саратскому районі інформації, що міститься у статистичній та фінансовій звітності.  

Документи подаються суб'єктом підприємництва або уповноваженою ним особою до  відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації ( м. Арциз, вул. Соборна, буд. 46, кабінет №20, другий поверх, тел. 3-16-41).

Ознайомитися з Порядком надання фінансової допомоги, а також завантажити форму заявки можна на сайті Арцизької райдержадміністрації ( artsyz-rda.odessa.gov.ua) .

Приймання заявок на участь у конкурсі з відповідними документами розпочинається 

з 15  травня 2018 року та продовжується 30 календарних днів ( до 13 червня 2018 року включно).