20.03.2018

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС серед суб’єктів малого підприємництва на отримання фінансової допомоги

В рамках Програми підтримки малого  підприємництва в Арцизькому районі на 2018-2020 роки надається одноразова безповоротна фінансова допомога   з районного  бюджету суб’єктам малого  підприємництва району на нове створення та розвиток виробництва (переробки) продукції за умови створення нових робочих місць

Головним розпорядником коштів районного бюджету на підтримку суб’єктів малого підприємництва в рамках Програми є Арцизька районна державна адміністрація ( м. Арциз, вул. Соборна, буд. 46)

Право на одержання фінансової допомоги мають суб’єкти малого підприємництва, які:

        - зареєстровані та здійснюють діяльність на території Арцизького району;

        - не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також

          заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;

        - не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації;

        - працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у секції «А» (Сільське господарство),«С» (Переробна промисловість), «D» (проекти, які передбачають впровадження енергозберігаючих технологій), «Е» (Водопостачання; каналізація, поводження з відходами), «S» (Надання побутових послуг в сільській місцевості).

 

Суб’єкти малого  підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії наступні документи:

      1) заяву на участь у конкурсному відборі за встановленою формою, у двох примірниках;

      2) бізнес-план, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;

      3) завірену суб’єктом малого підприємництва копію статуту (для юридичних осіб);

      4) довідку податкового органу щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;

      5) згоду (копію згоди) органам державної влади на використання наданої     управлінню статистики в Саратскому районі інформації, що міститься у статистичній та фінансовій звітності.  

 

Документи подаються суб'єктом підприємництва або уповноваженою ним особою до  відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації ( м. Арциз, вул. Соборна, буд. 46, кабінет №20, другий поверх, тел. 3-16-41).

Ознайомитися з Порядком надання фінансової допомоги, а також завантажити форму заявки можна на сайті Арцизької райдержадміністрації ( artsyz-rda.odessa.gov.ua) в розділі «Соціально-економічний паспорт району».

Приймання заявок на участь у конкурсі з відповідними документами розпочинається 

з 26  березня 2018 року та продовжується 30 календарних днів ( до 24 квітня 2018 року включно).

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на отримання фінансової допомоги за

рахунок коштів районного бюджету в рамках Програми підтримки

малого підприємництва в Арцизькому районі на 2018-2020 роки

 

Прошу допустити_______________________________________________________

______________________________________________________________________

      (повна назва суб’єкта малого підприємництва, у т.ч. ПІБ фізичної особи-підприємця )

до участі у конкурсному відборі на отримання фінансової підтримки суб’єктам малого  підприємництва за рахунок коштів районного бюджету в рамках Програми підтримки малого підприємництва в Арцизькому районі на 2018-2020 роки для реалізації бізнес-плану:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва бізнес-плану)

Відомості про суб'єкта:

Керівник підприємства (назва посади, П. І.Б.) або фізична особа-підприємець ____________________________________________________________________

Юридична адреса:_____________________________________________________

Місцезнаходження______________________________________________________

Паспорт: серія ______, номер ________________, виданий______________________________________дата видачі________________

Телефон_________________    факс________________

Email ____________________________

Вид діяльності (основний)________________________________________________

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)____________________________________

Банківські реквізити___________________________________________________

__________________________________________________________________

З вимогами Програми підтримки малого підприємництва в Арцизькому районі на 2018-2020 роки та Порядком використання коштів районного бюджету, що надаються суб’єктам малого підприємництва Арцизького району, затверджених рішенням  Арцизької районної ради від 22.02. 2018 року № 569-VІІ, ознайомлений.

З вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, ознайомлений та згоден надати відомості про персональні дані на обробку.

_________________________________________

(підпис, ПІБ)

Керівник підприємства

або фізична особа-підприємець _______________ ________________________

                                                             (підпис)                 (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний №________________

від "___" ____________ 20___ року